Trusted Advisor

Con Moto som langsiktig samarbeidspartner på rekruttering og utvikling av mennesker.

Vi er en langsiktig samarbeidspartner for utvalgte kunder – noe som innebærer:

 1. En langsiktig relasjon basert på en formell avtale 
 2. Tilgjengelighet som profesjonell rådgiver og samtalepartner 
 3. Rådgivning på kortsiktige konkrete saker, og langsiktig ressursplanlegging 
 4. Rådgivning på ledergruppe evaluering og utvikling 
 5. Rådgivning på team sammensetning og organisering 
 6. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på virksomheten og bransjen 
 7. Faste møter for gjensidig oppdatering

Noen av fordelene med dette for våre kunder er:

 1. Mer effektive prosesser 
 2. Avlastning av interne ressurser hos kunden 
 3. Forutsigbarhet i alle leveranser 
 4. Prioritet ved forespørsel om oppdrag 
 5. Bedre priser enn ved enkeltoppdrag 
 6. Vi kan levere bedre når vi kjenner kunden godt 
 7. Tilgjengelige rådgivere ved interne rekrutteringsprosesser / second opinion 
 8. Tilgjengelige rådgiver som kan tre inn i deler av rekrutteringsprosesser ved behov 
 9. Tilgjengelighet til ekstern ekspertise til enhver tid – inkludert kvelder og helger 
10. En partner med god forståelse for leder-, team- organisasjonsutvikling og HR