Tester og personprofiler

Tester er et viktig bidrag til å øke validiteten i rekrutteringsprosessen, og for å velge rett person i forhold til kravspesifikasjon og suksesskriterier for stillingen.

Partnere i Con Moto er sertifiserte på mange ulike inventorier og tester til bruk ved rekruttering og utvikling av mennesker. Profesjonell bruk av tester gir økt validitet for intervjuet og ved evaluering av kandidater.

Vi benytter primært tester (inventorier) basert på FemFaktorModellen; NEO PI-3 fra Psykologiförlaget Hogrefe, B5-PLUS fra Human Content, og HUPI-5 fra Humetrica. I tillegg benytter vi diverse evnetester etter behov. Ved evaluering av kandidater benytter vi struktur og systematikk fra Hogrefe/NEO PI-3 sin lederskapsrapport, som bygger på The Primary Colours ® of Leadership.

Vi kan også benytte flere andre typer tester:

navigate_nextCut-e (personprofil «Shapes», verdier/motivasjon «Views» og mange evnetester -«Scales»)

navigate_nextCatells 16PF5

navigate_nextHogans HDS («Dark side»)

navigate_nextHWSI fra Humetrica

navigate_nextDISC

navigate_nextSHL tester (OPQ32 og evnetester)

navigate_nextMBTI 1 og 2 for teamevalueringer, Bedre Ledelse (BLPP5) og Belbin.

Sertifisering på et utvalg tester gjør at vi kan møte de fleste kunders ønsker og behov for bruk av test verktøy, noe som gir oss en konkurransefordel i forhold til endel andre rekrutteringsselskaper.