Executive Search

For kunder som ikke ønsker en åpen annonsert prosess, identifiserer vi aktuelle kandidater via search.

Vi har lang erfaring med å finne gode kandidater, fra ledere på høyt nivå, til forskjellig type spesialister.

I samarbeid med oppdragsgiver, kartlegger vi bransjer og virksomheter, og identifiserer aktuelle kandidater basert på jobbanalysen og kravprofil for stillingen. Vi har et omfattende nettverk både i norsk næringsliv og i offentlig sektor, som vi aktivt bruker.

Vi tilpasser search etter kundens behov, både med hensyn til tid, fremdrift og nivå.

Vi kan kombinere search med annonsert prosess. Dette kan gjøres på flere måter; både som search inntil søknadsfrist utgår, eller som search med varighet som avtales i hvert enkelt tilfelle – ut over en søknadsfrist.

Vi har et stort fokus på konfidensialitet, integritet og profesjonalitet i all dialog med aktuelle kandidater

Ved oppstart avklarer vi følgende med kunde:

  • Tidsramme for oppdraget
  • Hvor tett samarbeid kunden ønsker i det løpende arbeidet
  • Hvordan kunden ønsker presentasjon av kandidater
  • «Off limit» selskaper og personer
  • Kilder og kontakter

Viktige momenter når vi skal identifisere de beste kandidatene:

  • De beste kandidatene ser ikke etter en jobb basert på hvilke ferdigheter de har
  • De beste kandidatene ser etter en jobb basert på hva de kan skape av resultater!
  • En dialog som fokuserer på muligheter, utfordringer og resultater, er derfor mye mer interessant for de beste kandidatene

Vi er nøye med å forstå virksomheten og stillingen før vi kontakter aktuelle kandidater. I innledende dialog med kandidater holder vi fokus hvilke muligheter kandidaten vil ha for karriereutvikling, samt faglig og personlig utvikling i denne rollen, i forhold til dagens jobb.

Jobbanalyse, kravspesifikasjon, intervjuer, tester og utvelgelse, følger samme metodikk som beskrevet under annonsert rekruttering – se «Annonsert rekruttering» for mer informasjon.