Den forræderske hukommelsen

Husker vi "rett" etter et intervju? Har ulike deltakere på intervjuet ulikt inntrykk av kandidaten?

En interessant artikkel om hukommelse, som reiser interessante spørsmål også i forbindelse med intervjuer og kandidater…

  • Hva husker vi fra intervjuer – er inntrykkene virkelige eller vrir vi ubevisst litt på «sannheten» kanskje..?!

Som rekrutteringsrådgiver er dette noe vi kan tenke litt på.

Klikk her og les! Den forræderske hukommelsen. Minnene våre er så lette å manipulere at noen forskere frykter de kan brukes mot oss som våpen.