Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Con Moto AS samler inn og bruker personopplysninger.

Personvern

Personvernerklæringen baserer seg på lovverket i Norge, hvor Con Moto AS holder til.

Våre nettsider

Når du besøker en av våre nettsider samler vi og vår underleverandør av nettsiden (Idium AS) inn og lagrer informasjon om brukeratferd. Det samme gjelder når du besøker og registrerer deg i vårt CV registreringssystem Recruitment Manager. Dette omfatter opplysninger om din IP-adresse, nettleser, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden, hvilket nettsted du kommer fra og nettaktivitet på våre nettsider. Formålet med behandlingsaktivitetene er å optimalisere våre nettsider ovenfor våre besøkende samt utføre analyser av trender og mønstre ved bruken av nettsidene. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilpasse vår nettside og tjenester til brukernes antatte behov.

Personopplysninger i analytiske datasett vil alltid bli slettet etter eventuelle analyser er gjennomført. Formålet med slike analyser er å evaluere samt forbedre vår informasjonsflyt, markedsføring og tjenester.

Anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg vil kunne bli brukt og beholdt for statistiske og analytiske formål.

Se nærmere beskrevet om cookies lenger ned på siden.

Kandidater

Formålet med å behandle personopplysninger for kandidater er å rekruttere på vegne av oppdragsgivere.

Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger om ansatte er i første rekke å utføre rekrutteringsoppdrag på vegne av oppdragsgiver og behandling av personopplysninger vil i hovedsak være basert på samtykke. Behandlingen av personopplysninger om jobbsøkere er basert på interesseavveining. Vi har behov for å bruke personopplysninger for å vurdere jobbsøkers erfaring og kvalifikasjoner. Dette er en berettiget interesse.

I innledende search etter kandidater vil behandlingen være basert på berettiget interesse og interesseavveining. I etterkant av en prosess vil vi også ha behov for å lagre personopplysninger for å kunne dokumentere grunnlaget for vårt arbeid og anbefalinger. Denne behandlingen vil være basert på berettiget interesse og interesseavveining.

Kandidater som søker på jobb vil sende oss minst opplysninger om navn, utdanning, arbeidserfaring, referansepersoner mv (CV). Jobbsøkere vil ofte i tillegg gi andre personopplysninger de regner som relevante for vurderingen av søknaden, for eksempel om kontaktinformasjon, familieforhold og interesser. I intervjuer stiller vi spørsmål for å avgjøre om jobbsøkeren passer til stillingen. I noen tilfeller kan vi bruke tester eller spørsmålsskjemaer for dette formålet. Hvis det blir aktuelt å ansette jobbsøkeren vil vi kunne be om ytterligere informasjon samt om dokumentasjon for opplysninger vi allerede har fått. Det er frivillig å gi oss slike opplysninger.

Kontaktpersoner hos bedriftskunder og oppdragsgivere

Formålet med å behandle personopplysninger for kontaktpersoner hos bedriftskunder er å holde kontakt med våre kunder for å følge opp blant annet tilbud, bestillinger og leveranser.

Behandlingen av personopplysninger om kontaktpersoner hos bedriftskunder er basert på interesseavveining. Kontakten med bedriftskunder blir effektiv bare ved å kontakte enkeltpersoner direkte. Dette er en berettiget interesse.

I tillegg til navn behandler vi alminnelige kontaktopplysninger, som telefonnummer, epostadresse og arbeidsgiver, som alle er knyttet først og fremst til kontaktpersonens arbeidsforhold. Opplysningene innhentes i hovedsak fra kontaktpersonens arbeidsgiver eller direkte fra kontaktpersonen.

Omfanget av opplysningene er begrenset. Behandlingen av opplysningene er knyttet til kundens næringsvirksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Når det er påkrevet med samtykke etter markedsføringsloven, vil kontaktpersonen dessuten ha gitt samtykke før vi sender eposter med markedsføring. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen.

Kontaktpersoner hos leverandører

Formålet med å behandle personopplysninger for kontaktpersoner hos leverandører er å holde kontakt med våre leverandører for å følge opp blant annet tilbud, bestillinger og leveranser.

Behandlingen av personopplysninger om kontaktpersoner hos leverandør er basert på interesseavveining. Kontakten med leverandører blir effektiv bare ved å kontakte enkeltpersoner direkte. Dette er en berettiget interesse.

I tillegg til navn behandler vi alminnelige kontaktopplysninger, som telefonnummer, epostadresse og arbeidsgiver, som alle er knyttet først og fremst til kontaktpersonens arbeidsforhold. Opplysningene innhentes i hovedsak fra kontaktpersonens arbeidsgiver eller direkte fra kontaktpersonen.

Omfanget av opplysningene er begrenset. Behandlingen av opplysningene er knyttet til leverandørens næringsvirksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen.

Andre kontaktpersoner

Formålet med å behandle personopplysninger for andre kontaktpersoner er å ha kontakt med offentlige myndigheter, for eksempel NAV og tilsynsmyndigheter i forbindelse med offentligrettslige forhold der vi kan ha forpliktelser og rettigheter.

Behandling av personopplysninger hos andre kontaktpersoner er basert på interesseavveining. I en del tilfeller blir kommunikasjonen effektiv bare hvis vi kan kontakte enkeltpersoner direkte. Dette er en berettiget interesse.

I tillegg til navn behandler vi alminnelige kontaktopplysninger, som telefonnummer, epostadresse og arbeidsgiver, som alle er knyttet først og fremst til kontaktpersonens arbeidsforhold. Opplysningene innhentes i hovedsak fra kontaktpersonens arbeidsgiver eller direkte fra kontaktpersonen.

Omfanget av opplysningene er begrenset. Behandlingen av opplysningene er knyttet til kontaktpersonens arbeidsgivers virksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen.

Underleverandører og samarbeidspartnere

Con Moto AS benytter seg av underleverandører (databehandlere) for innsamling, lagring og informasjonshåndtering. Det foreligger en egne databehandleravtaler mellom Con Moto AS og underleverandører. I tilfeller hvor vi har uttrykkelig samtykke fra deg vil vi kunne dele personopplysninger med samarbeidspartnere og andre tredjeparter for markedsføringsformål. Skulle det oppstå en hendelse hvor vi trenger ditt uttrykkelige samtykke vil vi kunne kontakte deg.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av informasjonskapsler (cookies) når du besøker våre nettsider, leverandør Idium, og vårt CV registreringssystem Recruitment Manager. Informasjonskapsler (cookies) er små filer som ligger lagret i din nettleser eller på den enheten du bruker når du åpner en nettside.

For Idium gjelder følgende vedrørende informasjonskapsler (cookies):

 • Det benyttes cookies for autentiseringsformål slik at du ikke trenger å identifisere deg hver gang du besøker nettstedet vårt. Cookies benyttes også for brukerstatistikk, for å tilpasse nettsidene ovenfor våre besøkende samt for å huske besøkendes brukerpreferanser. Det benyttes også informasjonskapsler for å forbedre funksjonaliteten til nettsidene. Dette gjør vi ved å lagre informasjon som reduserer fremtidig nedlastningstid og annen informasjon som kan benyttes til å forbedre brukeropplevelsen. Det brukes dessuten cookies for markedsføringsformål. Cookies vil kunne brukes til å rette relevante annonsebudskap mot deg på andre nettsteder og digitale plattformer. Du kan via innstillingene i nettleseren hindre at nettleseren lagrer informasjonskapsler samt slette informasjonskapsler.

For Recruitment Manager gjelder følgende vedrørende informasjonskapsler (cookies):

 • Det benyttes cookies for å kunne gi deg en bedre, raskere og tryggere brukeropplevelse. Eksempelvis, bruker vi cookies til:
  • Å muliggjøre enkelte funksjoner i systemet.
  • Forbedre sikkerheten til din brukerkonto og andre brukerkontoer hos oss.
  • Gi innsikt i brukeratferd for forbedring av brukeropplevelsen.
 • Vi bruker industristandard analyseverktøy for analysering av besøkende, og disse verktøyene kan sette cookies i nettleseren din, for å gi innsikt i brukeratferd ved bruk av nettsiden. Databehandler samler, gjennom analyseverktøyet Google Analytics, inn avidentifiserte opplysninger om besøkende. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som brukes til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet og tjenesten som leveres. Eksempler på hva statistikken brukes til er: informasjon om hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
 • Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at opplysningene ikke kan spores til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.
 • Gjennom din bruk av systemet så kan det hende at noen av sidene inneholder tjenester som leveres av tredjeparter, slik som kart i en stillingsannonse fra Google Maps, Vimeo etc, og bruk av sider som inneholder disse tjenestene kan medføre at disse tjenestene setter ytterligere cookies. Con Moto AS har ingen kontroll over dette, og vi anbefaler deg derfor også om å gjøre deg kjent med personvernerklæringene til disse tjenestene også.
 • Bruker du “søk med linkedin”-funksjonen eller “søk med jobreg”-funksjonen i systemet vil det sette en cookie fra de respektive tredjepartene.
 • Blokkere og slette cookies
  • Hvis du ikke ønsker at det skal settes cookies når du besøker nettsiden så kan du endre på dette under innstillinger i nettleseren din. Mer informasjon om dette finner du under dokumentasjonen for din nettleser. Merk at hvis du skrur av muligheten nettsiden har til å sette cookies kan det påvirke brukeropplevelsen samt at noen funksjoner på siden ikke vil fungere.
  • Du kan også slette eksisterende cookies i nettleseren din. Se dokumentasjonen til din nettleser for mer informasjon om hvordan dette gjøres.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Opplysninger utleveres til oppdragsgiver etter samtykke fra kandidater. Det utleveres ikke opplysninger til tredjeparter utover det som følger av lovkrav til offentlige myndigheter.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens regler. Vi har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.De som er registrert i en av våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger vi ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.Vi skal følge den til enhver tid gjeldende norske lov på området.

Hvordan sikres opplysningene? 

Vi har sikret personopplysningene ved følgende tekniske og organisatoriske tiltak:

 • Managing Partner har en særlig oppgave å påse sikkerheten.
 • Uvedkommende hindres tilgang til personopplysningene eller utstyr disse er lagret på.
 • Virksomhetens nettverk er beskyttet mot inntrengning fra eksterne nettverk med brannmur som kun slipper gjennom nødvendig datatrafikk.
 • Virksomhetenes nettverk er beskyttet mot bruk av uvedkommende, eksempelvis ved sikring av trådløst nettverk.
 • Ekstra tiltak er iverksatt for spesielt beskyttelsesverdige opplysninger som for eksempel sykemeldinger, opplysninger rundt tilrettelegging av arbeidsplassen, vurderinger av den ansatte, merknader og advarsler.
 • Ansatte gis opplæring i bruk av virksomhetens IT-system. Vi kan, uten forvarsel, endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Den siste versjonen vil gjøres tilgjengelig på denne adressen.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan, uten forvarsel, endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Den siste versjonen vil gjøres tilgjengelig på denne adressen.

Hvem er behandlingsansvarlig? 

Managing Partner, Anne Lene Saksum Haagestad, er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger i selskapet.

Kontaktinformasjon:
Con Moto AS, Meltzers gate 4, 0257 Oslo
Epost: annelene@conmoto.no
Telefon: 22 54 99 00 / 90111285