Con Moto ble etablert i Oslo i januar 2009.
Vi har i snart 10 år løst oppdrag for kunder i ulike bransjer og av ulik størrelse.
Våre partnere har lang fartstid og variert erfaring.

Vi har ikke fokus på en bestemt bransje fordi vi ser at vår måte å løse oppdrag på fungerer godt for store og små virksomheter, på tvers av bransjer, og i privat næringsliv og offentlig sektor.