Resultat fokusert rekruttering

I Con Moto er vi interessert i artikler og nyheter som kan styrke vår fagkompetanse. Denne artikkelen fra The Lou Adler Group er et godt eksempel på det. Her finner du mye informasjon om hvordan vi jobber i Con Moto.

Link til Louadlergroup