Anne Lene Saksum Haagestad
Partner Mobilnummer:+47 901 11 285

PARTNER OG RÅDGIVER I CON MOTO

Anne Lene Saksum Haagestad er utdannet siviløkonom og har grunnfag i pedagogikk. Anne Lene har siden 1998 jobbet med rekruttering og search til privat og offentlig næringsliv. Hun har erfaring fra utvelgelse og rekruttering til forskjellige stillingsområder på de fleste nivåer i en organisasjon, og har jobbet mye med leder-, spesialist- og administrative stillinger. Fra tidligere har hun erfaring fra daglig leder rolle samt flere års bakgrunn fra revisjon, regnskaps- og økonomiområdet.  Anne Lene har jobbet med forskjellige leder- og rekrutteringsverktøy.

Anne Lene har de siste årene jobbet som partner i Con Moto.